O projekcie

Projekt pn. „Wąbrzeska kultura w sieci” obejmuje realizację działań w zakresie organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych on-line takich jak: spacery po miejscach kultury, wirtualne oprowadzania, koncerty, spektakle, recitale, spotkania z ludźmi kultury, warsztaty edukacyjno – kulturalne , konkursy, wystawy, udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych.

Celem zadania jest dbałość o rozwój kulturalnego życia mieszkańców ziemi wąbrzeskiej w okresie uniemożliwiającym bezpośrednie uczestnictwo potencjalnych odbiorców oferty WDK w planowanych zgodnie z ustalonym kalendarzem jednostki wydarzeniach kulturalnych.
Dzięki podjętej inicjatywie osiągnięte zostaną zakładane cele zadania w postaci pozytywnych rezultatów budowy kulturalnego życia mieszkańców miasta i powiatu wąbrzeskiego, dla których Wąbrzeski Dom Kultury jest jedną z głównych placówek aranżujących kulturalne przedsięwzięcia. Rezultatem jakościowym zadania jest zaspokojenie podstawowych ( i zgłaszanych nam coraz częściej przez odbiorców naszej oferty ) potrzeb podejmowania kulturalnych inicjatyw, w których mogą za pośrednictwem „sieci” aktywnie uczestniczyć wąbrzeźnianie.